Es dissenyen i controlen els riscos en l’execució de l’obra inspeccionant en tot moment els treballs i la correcta gestió de les empreses que intervenen, efectuant:

  • Estudis o estudis bàsics de seguretat
  • Plans de seguretat
  • Coordinació de seguretat en obres

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost