Què és el disseny prestacional?
És una tècnica que permet analitzar a fons el risc d'incendi, fum i condicions d'evacuació en qualsevol tipus d'edificació. També és conegut com a PBD.

En què consisteix el PBD
• El PBD (disseny basat en prestacions o disseny prestacional) consisteix en l'aplicació dels coneixements científics i els fonaments de l'enginyeria en el disseny de les mesures necessàries per a la protecció de les persones, els béns i el seu entorn davant dels incendis.
• Es basa a establir uns objectius de seguretat davant dels incendis que han de ser validats mitjançant una sèrie de criteris de valoració.
Aquests criteris, en funció dels objectius cercats, podrien ser valors límit de certs paràmetres com a temperatura de gasos, temperatura de superfícies, visibilitat, concentració d'oxigen, toxicitat, etc. que estableixen un llindar que, en ser sobrepassat, suposaria un nivell de dany no tolerable.

Com funciona?
Es realitza una simulació del desenvolupament d’incendi i el comportament dels materials per tenir una avaluació quantitativa d’aquests criteris i determinar quins haurien de ser els sistemes de protecció més adequats.
Per verificar els criteris de valoració s'utilitzen eines de simulació computacional que permeten l'avaluació quantitativa d'aquests criteris.

Per què utilitzar el disseny prestacional?
• El PBD us permetrà disposar de solucions tècniques d'alta eficàcia acceptades per la normativa.
• En un PBD (disseny prestacional) mitjançant una simulació computacional s’avalua un ventall d’escenaris d’incendi específics i de solucions per demostrar que el disseny compleix satisfactòriament els objectius de seguretat contra incendis.

En quins casos seria imprescindible crear un disseny prestacional
El disseny prestacional o PBD difereix del disseny prescriptiu tradicional. Es quantifica el nivell pretès de seguretat contra incendis. Els mètodes per aconseguir aquest nivell de seguretat es desenvolupen de manera individualitzada per a l'edifici o activitat, en funció dels possibles escenaris d'incendis, els mitjans de protecció contra incendis, les característiques dels seus ocupants i les possibilitats d'evacuació.

El PBD és aplicable a:
• Totes les empreses i edificacions, tant per a la protecció dels seus ocupants com de les instal·lacions
• Edificis amb sortides confuses de disseny laberíntic
• Edificis emblemàtics

Quins són els avantatges de fer un estudi de PBD?
• Un estudi de PBD aporta una protecció contra incendis més adaptada a l'edifici, l'establiment, l'activitat i els ocupants.
• Permet obtenir informació per a la innovació en la seguretat contra incendis d'una manera més econòmica, que fins aquell moment només era possible obtenir a partir de la investigació d'incendis reals o dels assaigs efectuats a centres del foc o espais habilitats.
• S'adapta millor a l'evolució continuada de les normes.
• Proporciona una metodologia general per desenvolupar solucions de disseny alternatives on les solucions del disseny prescriptiu no són capaces de cobrir les necessitats específiques.
• Permet mesurar i comparar els nivells de seguretat oferts per diferents solucions de PBD. També es pot comparar amb el disseny prescriptiu.
• Pot proporcionar solucions efectives de menor cost i amb una seguretat superior respecte al disseny prescriptiu.
• Pot oferir informació sobre les conseqüències en seguretat davant d'incendis en una estratègia en què interaccionen diferents sistemes o instal·lacions de protecció contra incendis.

Quina és la normativa?
• La reglamentació actual ja preveu l’ús de documents reconeguts, guies de disseny de reconegut prestigi i normes tècniques com a normativa aplicable de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
• Tant el RD 2267/2004 (RSCIEI) com el RD 314/2006 (CTE Codi Tècnic de l'Edificació) estableixen que per tal de justificar que un edifici compleix les exigències bàsiques de seguretat contra incendis, es pugui optar per aplicar solucions alternatives al criteri prescriptiu.

El PBD és una eina del disseny per a la seguretat contra incendis que representa una alternativa al disseny prescriptiu.

Sol·licita un pressupost

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu


 

    Descripció

    PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

    Presto el meu consentiment perquè m'enviïn el butlletí de notícies amb les últimes novetats sobre Peradejordi Proyectos e Informes, S.L. i informació dels seus serveis