Els professionals de la nostra empresa que participen en les tasques d'investigació i en l'elaboració dels Dictàmens Pericials són Enginyers col·legiats i Diplomats en Investigació Privada i Criminalística, altament especialitzats i amb una llarga experiència en investigació de causes, en particular d’incendis i explosions.

Investiguem també accidents laborals al lloc del sinistre per aclarir les causes que van ocasionar l’accident o sinistre, amb la confecció del Dictamen Pericial pertinent.

Serveis especialitzats: ABP Investigación de siniestros

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost