Identificació

Peradejordi Proyectos e Informes, S.L. (en endavant, el titular) en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i de la normativa en matèria de protecció de dades personals ha creat el següent Avís Legal:

El Titular té com a objecte la prestació de serveis de projectes tècnics, llicències d’activitats, prevenció de riscos, seguretat industrial, certificacions, salut, formació tècnica laboral i investigació de sinistres. Té el seu domicili fiscal al carrer Jaume Vicens Vives, 11, local, 08302 Mataró, el seu CIF és B-60486628, i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 26.682, Foli 35, Full núm.  B 105.985.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta pàgina web és propietat del Titular. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta pàgina web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada del Titular, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel Titular. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat del titular l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit del titular.

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats pel Titular estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva del titular o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del titular. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del titular. La propietat intel·lectual s’estén, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

El Titular es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquest, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la pàgina web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Exclusió de responsabilitat

El Titular no és responsable de perjudicis derivats de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet del mateix.

El Titular no és responsable de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions del seu lloc web. Els continguts i informació no vinculen al titular ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus.

La pàgina del Titular pot contenir enllaços (links) a pàgines de tercers. El titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

El Titular no és responsable de cap perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la página web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

El Titular no és responsable de les pàgines web no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. El titular no es responsabilitza dels possibles perjudicis derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la pàgina web de l’usuari com a l’accedir a la informació d’altres pàgines web des de la mateixa.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de la ciutat de Mataró per resoldre qualsevol conflicte.