Es realitzen estudis parcials o integrals dels projectes de seguretat contra incendis mitjançant disseny prestacional, així com l’estudi del comportament dels materials davant un incendi segons la configuració estructural mitjançant simulacions reconegudes internacionalment (NIST-FDS). El disseny basat en prestacions permet obtenir solucions alternatives segures per a establiments industrials i edificacions no industrials.

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost