Simulacions d’incendi, fum i temperatures

Es realitzen projectes de seguretat contra incendis mitjançant disseny prestacional, així con l’estudi del comportament dels materials segons la configuració estructural mitjançant simulacions reconegudes internacionalment (NIST-FDS).

Veure referències de projectes

Projectes realitzats

Sol·licita un pressupost