S'analitzen els factors de risc derivats de:

  • Fatiga postural
  • Manipulació manual de càrregues
  • Moviments repetitius
  • Treballs amb PVD

Es mesura amb equips de luxometria el nivell d'il·luminació dels centres i llocs de treball i s'adequa segons la il·luminació i l'ambient de l'entorn.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost