Es porten a terme el control de l'exposició a contaminants químics, revisant les Fitxes de Seguretat i portant a terme l’anàlisi de contaminants amb bombes de captació adequadament calibrades.
Emetem estudis sobre les instal·lacions i activitats amb risc d’explosió.
Es fa l’estudi inicial, disseny i seguiment d’obres de tot el Procediment administratiu per a la tramitació i execució de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (APQ).

Control de l'exposició a agents biològics capaços de generar malalties, infeccions, al•lèrgies o toxicitat.
Es realitza, previ estudi i disseny personalitzat per a cada empresa, una mostra i posterior determinació dels agents biològics presents.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost