Disposem de sonòmetre integrador i dosímetre de soroll amb els corresponents calibradors, per poder efectuar estudis diversos com:

  • Estudis de risc de soroll en el lloc de treball adaptant les condicions per eliminar o reduir el risc. Valoració de l'exposició al soroll per part dels treballadors exposats.
  • Estudis ambientals en compliment de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost