Psicosociologia

Analitzem els riscos psicosocials a les empreses aplicant el Mètode PSQ CAT21 COPSOQ o altres, segons el cas, i aportem les solucions més apropiades per tal de ara corregir aquells aspectes de major necessitat.

Veure referències de projectes

Projectes realitzats

Sol·licita un pressupost