Analitzem els riscos psicosocials a les empreses aplicant el Mètode CoPsoQ PSQCAT o altres, segons el cas, i aportem les solucions més apropiades per tal de corregir aquells aspectes de major necessitat.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost