Cursos i tallers pràctic-teòrics, en els quals circumval·larem els aspectes cos-ment del treballador, potenciant-los per a un major benefici propi i en conseqüència, generar major rendibilitat empresarial.

  BENEFICIS A LES EMPRESES O ENTITATS

 • Disminució dels costos a conseqüència de l’absentisme laboral
 • Major eficàcia del treballador
 • Augment del valor empresarial
 • Major productivitat
 • Reducció d’errors
 • Menor rotació de personal i necessitat de suplències
 • Major grau de satisfacció del client / usuari
 • Satisfacció de clients per major eficàcia de l’empresa
 • Millora la imatge corporativa de l’empresa i el seu valor social

DEPARTAMENT DE SALUT PERADEJORDI

Peradejordi des del seu departament de salut laboral, té com objectiu principal la millora de les condicions de seguretat i salut des d’un punt de vista més dinàmic, involucrant a la persona i fent-la conscient de la cura del seu cos i de la seva salut.

La prevenció de riscos tradicionalment està orientada a la neutralització del risc laboral en base als accidents de treball i les diferents malalties professionals, però la prevenció en salut és molt més que això. Segons la Organització Mundial de la Salut, la salut es defineix com “l’estat de benestar físic, mental i social complet i no merament l'absència de dolor o malaltia”.

I és aquí, on a través d’un programa de prevenció i promoció de la salut volem ajudar a aconseguir una millora global de les condicions de treball i del treballador posant en marxa una sèrie d’activitats i exercicis preventius per abordar els aspectes relatius a la càrrega física del treball.

Sol·licita un pressupost