Es porten a terme reconeixements mèdics a disposició de l’esportista, dels Clubs i de les Federacions respectives amb l’objectiu de prevenir lesions i detectar disfuncions, depenent de la modalitat esportiva, amb la finalitat de reduir el risc d’accidents sanitaris i millorar l’estat de salut i el rendiment dels practicants de l’esport (futbol, bàsquet, handbol, hoquei...).
Es realitzen també proves d’esforç amb l’objectiu de detectar possibles alteracions ocultes i observar el funcionament del cor durant l'exercici.


Revisió medicoesportiva general:

 • Valoració antropomètrica (talla i pes)
 • Exploració mèdica general i de l'aparell locomotor
 • Auscultació
 • Espirometria
 • Electrocardiograma
 • Presa de tensió arterial

Les proves d'esforç inclouen, a més de la revisió medicoesportiva general, el següent:

 • Valoració antropomètrica (IMC)
 • Prova en cicloergòmetre o bicicleta ergomètrica
 • Anàlisi de la capacitat aeròbica màxima
 • Detecció del llindar anaeròbic
 • Assessorament del metge esportiu per als teus programes d'entrenament i millorar el rendiment
 • Informe complet amb els resultats de la prova

Sol·licita un pressupost