La càrrega mental en el treball (2)

Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2
11 març, 2020
Els accidents laborals
3 març, 2021
Informació preventiva per a empreses enfront del Coronavirus / Covid-19 / SARS-CoV-2
11 març, 2020
Els accidents laborals
3 març, 2021

La càrrega mental és un factor important de risc dins de la prevenció.

Quan es pregunta als treballadors quins són els riscos que ells mateixos contemplen al seu lloc de treball, habitualment no es fa referència a la càrrega mental com a risc (esforç intel·lectual que pot provocar estrès, tensions, etc.) i en canvi és un dels factors que influeix de manera evident en els accidents.

Alguns dels factors que poden contribuir a augmentar la càrrega mental són:

  • Excés d’informació a manipular
  • Major esforç intel·lectual
  • Mancança de temps per fer les feines
  • Socials i organitzatives dins el lloc de treball: Relacions dintre del treball

També les característiques individuals i personals influeixen en la capacitat de patir la càrrega mental:

  • Problemes familiars o de la vida quotidiana, que en moltes ocasions s’arrosseguen cap a la feina
  • Nivell d’aspiracions i autoconfiança
  • L’estat de la salut
  • L’edat

En un principi, les relacions familiars no es contemplen dintre de la càrrega mental a la feina, però el control de situacions no desitjades en l’àmbit familiar depèn molt de la persona i de la seva capacitat per conviure amb els problemes de la seva vida personal.

Tot això comporta que es pot estar treballant en un lloc de treball considerat d’alt risc, sense estar en les condicions mínimes necessàries mentals per dur a terme la seva activitat.

Una càrrega mental elevada pot comportar errors a la feina diària de cadascú, i cal considerar la tasca que desenvolupa el treballador, ja que, per exemple, un error d’un encofrador (treballant a una alçada considerable), d’un soldador (per la maquinària que utilitza i el que pot provocar aquesta), d’un controlador aeri, d’un operari d’una premsa, etc. pot esdevenir en un accident de tràgiques conseqüències (ja que a la pèrdua de temps, materials o instal·lacions s’hi afegeix el més important, la pèrdua de vides humanes).

En el camp de la prevenció de riscos laborals existeixen diverses eines per a l’avaluació dels riscos psicosocials per intentar preveure aquestes situacions dins d’una empresa, i procurar que aquesta càrrega mental no es descontroli fins a un punt de difícil recuperació. Un excés de càrrega mental pot provocar en un treballador una sèrie de trastorns com inestabilitat emocional (irritabilitat, ansietat…), alteracions de la gana i la son, cefalees, alteracions cardíaques i digestives, etc. Aquestes alteracions de la salut es poden intentar prevenir amb els estudis psicosocials i es poden verificar i controlar amb les revisions mèdiques corresponents.

Cal detectar i donar suport a aquelles persones que no estan en condicions de realitzar la seva feina en unes condicions de seguretat adequades i que continuen al seu lloc de treball amagant la seva situació, posant en risc la seva pròpia vida i, possiblement, la de les persones que treballen al seu voltant.

 

Jordi Flores
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de Peradejordi

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible