Plans especials / Infraestructures crítiques

Elaborem i participem en tot el procés d’ implantació de:

  • Plans de Protecció d’infraestructures crítiques
  • Plans de gestió de la continuïtat de negoci
  • Plans especials

Veure referències de projectes

Projectes realitzats

Sol·licita un pressupost