S’elaboren i s’implanten plans d’autoprotecció d’acord a la legislació vigent.
S’identifiquen i valoren les emergències segons els diferents riscos existents (incendis, vessaments, aldarulls, accidents…). S’implanta la senyalització i els plànols d’ubicació.
Es prepara i s’imparteix la formació en emergències, pràctiques amb foc real i primers auxilis.
Es dissenyen i es porten a terme simulacres.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost