Elaborem plans d'autoprotecció i emergències per a activitats esporàdiques, considerant també la memòria tècnica i altres aspectes a efectes de la llicència. Es fan els càlculs d'aforament, les sortides i vies d'evacuació, l'avaluació dels riscos, els sistemes de protecció i es preparen en plànols en autocad.

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost