La nostra expertesa en aquest camp ens permet elaborar amb plenes garanties:

  • Estudis i projectes de seguretat contra incendis, dissenyant els sistemes de protecció en edificacions i establiments industrials ja en ús, en fase de disseny, o bé amb configuracions especials.
  • Estudis del risc d’incendi mitjançant mètodes d’avaluació, anàlisi i diagnosi dels sistemes de seguretat contra incendis i disseny basat en prestacions
  • Estudis de disseny prestacional amb simuladors d’incendis, fum o evacuació, segons els estàndards establerts a la normativa

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost