Els treballs consisteixen en avaluar, analitzar i diagnosticar l'estat d'adequació dels sistemes de seguretat de l'empresa, bàsicament en dos camps d'actuació:

  • Auditoria, avaluació, anàlisi i diagnosi de les condicions de protecció passiva i activa contra incendis per a una adequada gestió de la seguretat contra incendis
  • Auditoria i elaboració de la memòria tècnica de les instal•lacions de protecció activa contra incendis en compliment del RD 513/2017
  • Avaluació, anàlisi i diagnosi de l'estat de seguretat en camps determinats de la prevenció de riscos laborals

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost