Peradejordi té certificat el sistema de gestió de la qualitat per a la seva oferta formativa segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat i la seva política de qualitat és la següent:

 

Peradejordi, empresa amb més de 25 anys d’experiència al sector de la seguretat i prevenció, ofereix línies de solucions personalitzades per a empreses i entitats mitjançant els serveis de consultoria tècnica i formació.

En l’àmbit de la realització de cursos i formació continuada, la seva direcció es compromet a:

 • Oferir formació continuada i actualitzada principalment en els següents àmbits:
  • Prevenció de riscos laborals en els convenis de la construcció, del metall i de la fusta
  • Equips d'emergències, intervenció i primers auxilis
  • Conducció segura de carretons, plataformes elevadores i grues
  • Tallers de la salut
 • Adaptar l’oferta formativa a les empreses del sector
 • Adaptar l’oferta formativa a la legislació vigent
 • Oferir formació presencial amb realització de pràctica amb l’instrumental i aparells de qualitat i adaptats a les últimes tecnologies
 • Proporcionar el marc de referència per establir els objectius de qualitat en l'àmbit de la formació, per orientar l’oferta formativa cap a la millora contínua i les expectatives i necessitats dels clients
 • Complir amb els requisits aplicables i altres requisits que Peradejordi subscrigui

Aquesta política és apropiada al propòsit i context de Peradejordi i dona suport a la seva direcció estratègica. La política està disponible a la pàgina web https://peradejordi.com/ (és informació documentada) i es comunica a tota l’empresa i clients.

Barcelona, 19 de novembre de 2019

Pau Gavarró
Gerent

Sol·licita un pressupost