Peradejordi té certificat el sistema de gestió de la qualitat per a la seva oferta formativa segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat i la seva política de qualitat és la següent:

 

Peradejordi, empresa amb més de 25 anys d’experiència al sector de la seguretat i prevenció, ofereix línies de solucions personalitzades per a empreses i entitats mitjançant els serveis de consultoria tècnica i formació.

Donem el màxim de facilitats per assegurar una formació eficient i eficaç per assegurar que els alumnes adquireixin els coneixements de prevenció i seguretat per minimitzar els riscos en el lloc de treball en el moment que ho necessiten.

Per aconseguir-ho, oferim formació de curta durada adaptada a les possibilitats de cada client i ens adaptem en tot moment a les seves necessitats. 

En l’àmbit de la realització de cursos i formació continuada, la direcció de Peradejordi es compromet a:

 • Oferir formació contínua i actualitzada en tots els àmbits que necessiten i esperen els nostres clients. Treballem de manera contínua en l’especialització i simplificació de la formació de prevenció i seguretat de manera que sigui entenedora
 • Adaptar l’oferta formativa a les empreses del sector i a la legislació vigent. A més, el contingut de les formacions s'actualitza de forma contínua a partir dels coneixements adquirits per la nostra experiència
 • Oferir formació adaptada a les necessitats dels nostres clients, donant una resposta ràpida als cursos que necessiten
 • Posar a disposició dels clients, segons les seves necessitats, les següents modalitats:
  • Formació presencial a les nostres instal·lacions amb realització de pràctica amb l’instrumental i aparells de qualitat i adaptats a les últimes tecnologies
  • Formació presencial a les instal·lacions dels clients amb l’instrumental adequat
  • Formació online
 • Establir els objectius anuals de qualitat en l'àmbit de la formació, en el marc de la revisió per la direcció, per orientar l’oferta formativa cap a la millora contínua i les expectatives i necessitats dels clients 
 • Complir amb els requisits aplicables i altres requisits que Peradejordi subscrigui

Aquesta política és apropiada al propòsit i context de Peradejordi i dona suport a la seva direcció estratègica. La política és comunicada i està disponible a la pàgina web https://peradejordi.com/ (és informació documentada).

Barcelona, 14 de novembre de 2023

Pau Gavarró
Gerent

Sol·licita un pressupost