La formació que impartim està orientada a satisfer les necessitats formatives de curta durada tant en la vessant tècnica com de prevenció de riscos laborals.
Alguns dels cursos que es venen impartint amb major constància són:

  • Cursos per a equips d’emergències:
    • Pràctiques per a equips d’emergències amb foc real
    • Primers auxilis, SVB i DEA
  • Cursos per als sectors de la prevenció de riscos: metall, construcció, electricitat, espais confinats, ús segur de carretons elevadors…
  • Investigació d’incendis, sinistres i accidents

 

Veure referències de serveis realitzats

Serveis realitzats

Sol·licita un pressupost