Què podem fer com a empresa per prevenir els accidents in itinere?

L’estrès laboral
22 febrer, 2019
Activitat física com a prevenció de riscos laborals
2 maig, 2019
L’estrès laboral
22 febrer, 2019
Activitat física com a prevenció de riscos laborals
2 maig, 2019

Què podem fer com a empresa per prevenir els accidents in itinere?

Fent un cop d’ull a les darreres estadístiques publicades pel Ministeri de Treball referents a l’accidentabilitat registrada relacionada amb els accidents de trànsit en jornada laboral; podem observar ràpidament que els desplaçaments in itinere encapçalen les primeres files de la sinistralitat laboral, causant al voltant de 146 morts durant el 2018. No podem oblidar que aquests desplaçaments suposen al voltant del 80% dels desplaçaments totals diaris realitzats. Per aquest motiu també des de les empreses és necessari i fonamental fer conscienciació als treballadors de que es posin al volant amb responsabilitat i molta precaució així com impulsar plans de mobilitat i seguretat vial.

Abans d’endinsar-nos és necessari definir exactament què és considerat un accident in itinere. L’article 115.2.a de la Llei General de la Seguretat Social, ens defineix l’accident “in itinere” com aquell accident patit pel treballador anant o tornant de la feina, ja sigui utilitzant el seu propi vehicle, transport públic, vehicle compartit o conduit per un tercer o realitzant el desplaçament a peu. No cal dir doncs que la gran majoria d’accidents in itinere acaben traduint-se en accidents pròpiament de trànsit degut a que actualment la gran majoria de treballadors fan ús d’un vehicle per anar o tornar de la feina. Observant les dades de l’avanç de sinistralitat laboral d’Espanya veiem que en la darrera anualitat 2018 es van registrar un total de 51.286 accidents laborals de trànsit. Principalment es tracta d’un 4,1% més que l’any anterior (2017) segons informa l’Institut Nacional de Salut i Higiene del Treball (INSHT) i dades de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Treball. En referència als accidents laborals mortals, podem veure en les estadístiques que 1 de cada 3 són de trànsit; en l’anualitat anterior es van produir 652 accidents mortals dels quals 123 van ser de trànsit.

Profunditzant en les estadístiques realitzades per INSHT sobre la tipologia de vehicles que s’han vist implicats en un accident laboral de trànsit, podem veure que els turismes encapçalen la llista amb un 68,2% , seguits de les motocicletes amb un 13,3% tal i com es pot veure en la figura 1.

Figura 1. Distribució percentual del tipus de vehicles implicats en ATL Ref. INSHT, 2017 Figura 1

 

Què provoca els accidents de trànsit? Factors de risc

Per tal de poder realitzar campanyes de conscienciació i prevenció des de les empreses, primer hauríem de conèixer quins són els principals factors de risc que poden augmentar les possibilitats de tenir un accident durant els desplaçaments laborals. Principalment els dividirem en quatre grups:

 • Factors humans: Els factors humans són tots aquells intrínsecs de la persona que és protagonista d’un desplaçament per qualsevol via, és a dir estem parlant principalment de les seves capacitats i habilitats físiques o intel·lectuals per gestionar les diferents situacions que se li poden presentar com a conductor.
 • Factors vials: Principalment tot el que depèn de les vies de circulació i del trajecte. Aquí hi entren diferents factors com l’estat de conservació de la via, el nivell de trànsit, possibles zones de conflictes com ara interseccions, rotondes, incorporacions (principals zones de concentració d’accidents de trànsit) etc.
 • Factors ambientals: La conducció amb seguretat del vehicle va estrictament lligada amb la climatologia. Una climatologia adversa pot dificultar la visibilitat al volant, fer disminuir la tracció del vehicle o l’efectivitat de frenada i per tant augmentar les possibilitats d’accidentabilitat.
 • Factors mecànics dels vehicles: Estat o adequació del vehicle utilitzat per a circular per la via (frens, direcció, estat dels pneumàtics) etc.

 

Com podem prevenir el risc d’accidents in itinere?

Els principis de l’acció preventiva diuen que:

 • Els riscos s’han d’evitar
 • S’han d’avaluar aquells que no es puguin evitar
 • Combatre’ls en el seu origen
 • S’han d’adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual

Per aquest motiu hauríem de tractar els accidents in itinere amb la mateixa importància i incorporar la mobilitat laboral en el marc d’intervenció de l’empresa i de la gestió preventiva de la mateixa. Tot i que aquests accidents succeeixin fora del centre de treball, l’empresari pot fomentar un model de mobilitat més segura per als seus treballadors.

Per tant podríem tenir en compte diferents mesures per avançar cap a una mobilitat sostenible i segura dels centres de treball com podria ser:

 • Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta
 • Promoure els desplaçaments en transport públic
 • Recuperar i ampliar el transport col·lectiu d’empresa
 • Realitzar una gestió sostenible de l’aparcament
 • Donar suport al cotxe compartit

Implantar un Pla de Mobilitat pot suposar una oportunitat d’or per a moltes empreses ja que no només se’n beneficien els treballadors, sino també la pròpia empresa en termes econòmics. Aquests Plans actuen directament sobre els diferents factors de risc , combatent-los en el seu origen i permetent obtenir un major control del risc.

 

Quins són els beneficis d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial?

Concloent, tal i com hem comentat, principalment aquest pla té com a objectiu la disminució dels accidents de tràfic laborals i la seva gravetat. Es tracta de sensibilitzar els treballadors i de promoure conductes segures així com integrar la prevenció d’aquest tipus d’accidents al sistema de gestió de l’empresa.

Els principals beneficis per als treballadors es podrien resumir en:

 • Reducció de la sinistralitat
 • Desplaçaments menys estressants i més sostenibles
 • Temps de transport convertit en temps de feina
 • Menor cost econòmic destinat al transport
 • Promoció de conductes segures durant els desplaçaments del seu entorn laboral i en la seva vida quotidiana
 • Millora de qualitat de vida del treballador, millores en les condicions laborals

Els principals beneficis per a l’empresa resten en:

 • Optimització del temps destinat en els desplaçaments amb una consegüent millora de la productivitat.
 • Reducció de l’absentisme laboral
 • Reducció de les hores laborals perdudes per accidents de trànsit
 • Reducció de costos en aquells casos que les empreses assumeixin el transport d’alguns llocs de treball

 

Marc Valverde

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos de Peradejordi

Obrir WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
En què et podem ajudar? Especifica si us plau en el teu missatge de quin servei necessites informació per poder-te respondre al més aviat possible