Els professionals de la nostra empresa que participen en les tasques d'investigació i en l'elaboració dels Dictàmens Pericials són Enginyers col·legiats i Diplomats en Investigació Privada i Criminalística, altament especialitzats i amb una llarga experiència en investigació de causes, en particular d’incendis i explosions.

Veure referències de projectes

Projectes realitzats

Sol·licita un pressupost