Peradejordi està implantant un sistema de gestió de la qualitat per la seva oferta formativa segons la norma UNE-EN 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat i la seva política de qualitat és la següent:

Peradejordi, empresa amb més de 25 anys d’experiència al món de la seguretat industrial, empresarial i tecnològica, ofereix línies de solucions personalitzades en el sector de la prevenció, la seguretat i la salut mitjançant els serveis de consultoria tècnica, avaluació del risc i formació.
Des de la seva direcció, es compromet en l’àmbit de la realització de cursos i formació continuada a:
● Oferir formació continuada en el sector de la prevenció de riscos laborals i seguretat contra incendis
● Adaptar l’oferta formativa a les empreses del sector
● Adaptar l’oferta formativa a la legislació vigent
● Oferir formació presencial amb realització de pràctica amb l’instrumental i aparells de qualitat i adaptats a les últimes tecnologies
● Proporcionar el marc de referència per establir els objectius de qualitat en l'àmbit de la formació, per orientar l’oferta formativa cap a la millora continua i les expectatives i necessitats dels clients
● Complir amb els requisits aplicables i altres requisits que Peradejordi subscrigui

Aquesta política és apropiada al propòsit i context de Peradejordi i dona suport a la seva direcció estratègica. La política està disponible a la pàgina web https://peradejordi.com/ (és informació documentada) i es comunica a tota l’empresa i clients.

Barcelona, 16 de setembre de 2019
Pau Gavarró
Gerent

Sol·licita un pressupost