Peradejordi

18 juliol, 2018

La càrrega mental al treball

La càrrega mental es defineix com el conjunt d’exigències psicofísiques a les que està sotmesa una persona al llarg de la jornada laboral. És la quantitat […]
8 maig, 2018

El per què dels EPI

En Prevenció de Riscos Laborals hi ha un axioma: primer protecció col·lectiva, és a dir, cal instaurar aquelles mesures que protegeixen a tots els treballadors, amb […]
11 abril, 2018

Als treballadors autònoms els hi és d’aplicació la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

Segons el RD 171/2004 de 30 de gener (que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals), quan […]