Reconeixements mèdics esportius

Es porten a terme reconeixements mèdics a disposició de l’esportista, dels Clubs i de les Federacions respectives amb l’objectiu de prevenir lesions i detectar disfuncions, depenent de la modalitat esportiva, amb la finalitat de reduir el risc d’accidents sanitaris i millorar l’estat de salut i el rendiment dels practicants de l’esport.
Es realitzen també proves d’esforç amb l’objectiu de detectar possibles alteracions ocultes.

Sol·licita un pressupost