Prevenció de riscos i seguretat old

Prevenció de riscos i seguretat en grues Prevenció de riscos i seguretat en obres

Servei de prevenció aliè

Disposem d’acreditació del Departament de treball amb el número SP-066-B en les 4 disciplines preventives:

 • Seguretat en el treball
 • Higiene industrial
 • Ergonomia i psicosociologia de l’empresa
 • Medicina del treball

Estudis de seguretat contra incendis

La nostra expertesa en aquest camp ens permet elaborar amb plenes garanties:

 • Projectes de seguretat contra incendis i dissenyar els sistemes de protecció
 • Estudis del risc d’incendi mitjançant mètodes d’avaluació, anàlisi i diagnosi dels sistemes de seguretat contra incendis
 • Estudis de disseny prestacional amb simuladors d’incendis, fum o evacuació, segons els estàndards establerts a la normativa
Elaborem estudis i projectes de seguretat contra incendis en edificacions i establiments industrials ja en ús, en fase de disseny, o bé amb configuracions especials.
Més informació sobre Projectes de seguretat contra incendis.

Seguretat a la construcció / Coordinació de seguretat / Estudis i plans de seguretat

Es dissenyen i controlen els riscos en l’execució de l’obra inspeccionant en tot moment els treballs i la correcta gestió de les empreses que intervenen, efectuant:

 • Estudis o estudis bàsics de seguretat
 • Plans de seguretat
 • Coordinació de seguretat en obres

Risc químic / ATEX / APQ

Es porten a terme el control de l'exposició a contaminants químics, revisant les Fitxes de Seguretat i portant a terme l’anàlisi de contaminants amb bombes de captació adequadament calibrades.
Emetem estudis sobre les instal·lacions i activitats amb risc d’explosió.
Es fa l’estudi inicial, disseny i seguiment d’obres de tot el Procediment administratiu per a la tramitació i execució de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (APQ).

Risc biològic

Control de l'exposició a agents biològics capaços de generar malalties, infeccions, al·lèrgies o toxicitat.
Es realitza, previ estudi i disseny personalitzat per a cada empresa, una mostra i posterior determinació dels agents biològics presents.

Ergonomia

S'analitzen els factors de risc derivats de:

 • Fatiga postural
 • Manipulació manual de càrregues
 • Moviments repetitius
 • Treballs amb PVD

Psicosociologia

Analitzem els riscos psicosocials a les empreses aplicant el Mètode PSQ CAT21 COPSOQ o altres, segons el cas, i aportem les solucions més apropiades per tal de ara corregir aquells aspectes de major necessitat.

Mesuraments i control acústic de les activitats

Disposem de sonòmetre integrador i dosímetre de soroll amb els corresponents calibradors, per poder efectuar estudis diversos com:

 • Estudis de risc de soroll en el lloc de treball adaptant les condicions per eliminar o reduir el risc. Valoració de l'exposició al soroll per part dels treballadors exposats.
 • Estudis ambientals en compliment de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Nivell d’il·luminació

Es mesura amb equips de luxometría el nivell d'il·luminació dels centres i llocs de treball i s'adequa segons la il·luminació i l'ambient de l'entorn.

Salut / Medicina preventiva

Disposem d'un equip mèdic especialitzat en medicina d'empresa així com de centres mèdics propis acreditats amb tot l'instrumental adequat per desenvolupar les tasques de medicina del treball:

 • Vigilància de la salut
 • Reconeixements mèdics
Més informació sobre Serveis de la salut.

Projectes realitzats


El RCD Espanyol és un club de futbol de la lliga professional que entre les seves prioritats està la de la seguretat dels ocupants de l’estadi a Cornellá. Els treballs conjunts en prevenció de riscos, autoprotecció i emergències han permès que actualment l’Estadi del RCD Espanyol sigui un dels estadis més segurs del món.

Estadi Cornellà-El Prat, RCD Espanyol

Sol·licita un pressupost